WOZ waarde in Lelystad

De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) houdt in dat de gemeente de waarde van alle onroerende zaken zoals woningen en bedrijven bepaalt. Gemeenten bepalen deze waarde door het jaarlijks uitvoeren van een WOZ taxatie; een algemene taxatie van uw pand. De waardebepaling gaat ervan uit dat het pand vrij en onbezwaard is, dit wil zeggen dat er bij de taxatie van uit wordt gegaan dat er bijvoorbeeld geen sprake is van erfpacht. Ook wordt er in de meeste gevallen niet werkelijk in uw woning gekeken. Dit resulteert in het feit dat de WOZ waarde van uw pand niet altijd overeenkomt met de werkelijke waarde.

Voor huiseigenaren is het belangrijk dat de WOZ waarde van hun pand zo laag mogelijk uitvalt. Aan de hand van de WOZ taxatie wordt u namelijk door de gemeente aangeslagen voor rioolrechten, onroerende zaakbelasting en verschuldigde afvalstoffenheffing. Als u het niet eens bent met de waardebepaling, kunt u dan ook bezwaar aantekenen. Uw taxateur in Lelystad; de door ons aangedragen professional, vertelt u hier graag meer over.

Bezwaar tegen de WOZ waarde

Jaarlijks ontvangt u van de gemeente een WOZ-beschikking. Hierin wordt u aangeslagen voor een aantal belastingen. Ook de waarde van uw huis staat in dit document, evenals de specificaties over de WOZ taxatie. Als u woont in Lelystad of in de omgeving van Lelystad en u bent het niet eens met de WOZ waarde van uw pand, kunt u een bezwaarschrift opstellen en dit naar de gemeente sturen. Onze medewerkers informeren u graag over de juiste inhoud van dit bezwaarschrift.